Publicaties

Het Auditcomité stelt elk jaar tegen 31 juli een verslag op over de werking  van het Auditcomité en verslagen over de werking van de internecontrolesystemen en de interneauditdiensten bij de federale overheidsdiensten.