Reglementering

De rechten, plichten,  de samenwerking met andere controleorganen en de werking van het Auditcomité worden bepaald door de wetgeving, het charter, het huishoudelijk reglement en  de samenwerkingsprotocollen.