Voorstelling

Het Auditcomité van de federale overheid (ACFO) is een onafhankelijk adviesorgaan ten behoeve van de federale regering. Het verstrekt adviezen en aanbevelingen aan de Ministerraad over de algemene werking van de federale overheidsdiensten. 

Het ACFO werd officieel geïnstalleerd in april 2010. 

Interne beheersing

Graphic of control chain's stakeholders

INTERNE AUDIT

De interne audit evalueert het internecontrolesysteem van de federale overheidsdiensten en fomuleert, waar nodig is, verbeteringsvoorstellen. Deze functie wordt op een volledig onafhankelijke manier verzekerd.

INTERNE CONTROLE

De interne controle wordt door het management ingevoerd. Die moet het management een behoorlijke garantie geven dat de doelstellingen zullen worden bereikt. De interne controle omvat procedures, controle- en inspectietaken, verzekeringen, registratie van verrichtingen, inventarissen, deontologische codes enz.