WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET AUDITCOMITÉ VAN DE FEDERALE OVERHEID (ACFO)

Het Auditcomité van de federale overheid (ACFO) is een onafhankelijk adviesorgaan ten behoeve van de federale regering. Het verstrekt adviezen en aanbevelingen aan de Ministerraad over de algemene werking van de federale overheidsdiensten. 

OPDRACHT

Bijdragen tot het goed bestuur van de federale overheidsdiensten en ervoor zorgen dat de federale overheidsdiensten het geld van de belastingplichtigen goed besteden:

  • door verspilling, fouten, fraude, onnodige werken, ongevallen… te vermijden
  • door de materiële en immateriële activa (informatie, kennis van de personeelsleden) van de Staat te beschermen 
  • door te handelen in overeenstemming met de wetten en reglementen
  • door op een betrouwbare wijze rekenschap af te leggen.