Wetgeving

De federale overheid stelde reeds in 2002 in het kader van de Copernicushervormingeneen wettelijk kader op voor zowel de invoering van een interncontrolesysteem, als de uitbouw van interne auditactiviteiten en auditcomités voor alle federale en programmatorische overheidsdiensten.

Deze initiatieven waren het sluitstuk van de hervorming die moest leiden tot een modernisering van de werking van het overheidsapparaat en dit door de leidinggevende ambtenaren meer vrijheid te geven in de wijze waarop ze de vooropgestelde doelstellingen dienden te realiseren en door hen dientengevolge verantwoording te laten afleggen over de manier waarop en de graad waarin deze doelstellingen werden gerealiseerd.

In deze filosofie paste een overgang van de eerder formalistische, puur budgettaire controletechnieken naar een cultuur van deugdelijke systemen van interne controle of organisatiebeheersing, gekoppeld aan steekproefsgewijze controles achteraf door interne auditdiensten.

In 2007 werden 3 nieuwe koninklijke besluiten opgesteld ter vervanging van het wettelijk kader van 2002. Naast de invoering van een intern controlesysteem en de organisatie van de interne auditactiviteiten, werd ook de oprichting van een Auditcomité voor de Federale Overheid (ACFO) in een apart besluit geregeld.