Opdrachten en verantwoordelijkheden

Het ACFO heeft voornamelijk volgende taken:

1)  de regering helpen bij het beoordelen van de werking van de federale overheidsdiensten met name bij de evaluatie van hun internecontrolesysteem met betrekking tot:

  • de uitvoering van geordende, ethische, zuinige, doeltreffende en doelmatige verrichtingen
  • de naleving van de verplichtingen tot rekenschap afleggen en de betrouwbaarheid van de financiële en beheersinformatie
  • de overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving
  • de bescherming van de middelen tegen verlies, wangebruik en schade

Daartoe baseert het ACFO zich onder meer op de interne auditactiviteiten die binnen de diensten worden uitgevoerd.

2)  een alarmfunctie indien het kennis neemt van ernstig disfunctioneren van de diensten m.b.t. de naleving van de verplichtingen tot rekenschap afleggen en de betrouwbaarheid van de financiële en beheersinformatie.

3)  waarborgt de onafhankelijkheid van de interne auditactiviteiten en ziet toe op de doeltreffendheid en de kwaliteit ervan.