Samenstelling

Het Auditcomité is een college van 7 leden, waarvan minstens drie van de Nederlandstalige rol en drie van de Franstalige rol zijn. Zij hebben een mandaat van 6 jaar. De leden zijn onafhankelijke deskundigen met bekwaamheden en ervaring op hoog niveau in een of meer van de volgende gebieden:

  • overheidsboekhouding en –financiën
  • personeelsbeleid
  • informatica en nieuwe technologieën
  • sociale zaken
  • economische zaken
  • volksgezondheid en leefmilieu

De korpschef van de Inspectie van Financiën neemt van rechtswege  deel aan de vergaderingen, met adviserende rol, zonder stemrecht.