Secretariaat-contact

Het Vast Secretariaat fungeert als secretariaat-generaal van het Auditcomité.  Het ondersteunt het Auditcomité in de dagelijkse werking en zorgt voor de continuïteit ven de werkzaamheden. 

Het secretariaat:

 1.  is een permanent contactpunt voor alle gesprekpartners van het ACFO;
 2. zorgt voor de opvolging van de dossiers;
 3. stelt samen met de voorzitter de agenda op voor de vergaderingen;
 4. bereidt de nodige documenten voor de vergaderingen voor;
 5. zorgt voor de tijdige verspreiding van documenten en informatie;
 6. stelt een draft versie van het verslag van de vergaderingen op en legt die voor goedkeuring voor aan de leden van het ACFO;
 7. houdt een overzicht van de vergaderingen met bijhorende documenten bij;
 8. ondersteunt het ACFO in de voorbereiding van verschillende rapporten aan de Ministers, de Ministerraad en de leidinggevenden;
 9. organiseert de vergaderingen van het ACFO met de ministers, de leidinggevenden, de verantwoordelijke interne audit, en de verantwoordelijken van de externe controleorganen;
 10. staat de leidinggevenden bij in het formuleren van hun adviesaanvragen;
 11.  zorgt voor de opvolging van de adviezen van het ACFO;
 12. zorgt dat er nodige acties worden ondernomen tussen de vergaderingen;
 13. houdt de voorzitter en de leden op de hoogte van ontwikkelingen binnen het bevoegdheidsdomein van het ACFO;
 14. centraliseert, beheert en archiveert de documenten die aan het ACFO worden meegedeeld;
 15.  beheert de website van het ACFO;
 16. beheert het budget van het ACFO.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid hebben de leden dhr. Ronny Damoiseau als verantwoordelijke voor het Vast secretariaat van het Auditcomité aangeduid.

Kanselarij

Wetstraat 16
1000 Brussel

02 501 03 51
02 501 04 89

auditcom@premier.fed.be